ફરવા લાયક સ્થળો શહેરો અને ગામડાઓ

કાઠીયાવાડના નવા જીલ્લા

અમે છીએ કાઠીયાવાડના નવા જીલ્લા
New Districts of Saurashtra

સ્વાગત છે…

  1. ગીર સોમનાથ
  2. દેવભૂમિ દ્વારકા
  3. મોરબી
  4. બોટાદ

જય સૌરાષ્ટ્ર | જય કાઠીયાવાડ | જય માં ભોમ

The featured image was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.