કાઠી ભડ કહેવાય

Jogidas Khumanતુરીંગ સવારી રણ તીખો, આપો આપ ઓળખાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

અણ તોળયાં દુઃખ આવતા, જેની સુરજ કરે સહાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

તજે આળશ તન તણી, નહી તરવાર તજાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

દ્રઢ મન ખાગે ડાંખરા, ના દબાવ્યા દબાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

વાજે ઢોલ રણ બંકડા, લઇ ઘરમાં ન રહે ઘલાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

અણનમ માથે ઓપતી, બ્રદ વંશ પાઘ બંધાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

પ્રહત્વ પહાડ આથડવા પડે, તોય મભનમાં ના મુરજાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

નીર લોભી નિરમળ મને, અર સાથે અફળાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

હરદમ મુખ હસતું કહું, મુચ્છોમાં મરદાઈ
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

મણીધર જપુ મોરલી પરે, એમ માંગણ પર મંડાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

ક્રોધે નાગ કાળી કહું, ડ્સ્યે ડગલું ના દેવાય
ભેદુ કવિ મેકરણ ભણે, કાઠી ભડ કહેવાય,

– કવિ શ્રી મેકરણદાન લીલા

Posted in શૌર્ય ગીત Tagged with: , ,

આ પણ વાંચો...

1)    હિન્દ કી રાજપુતાનિયા થી… 2)    ઊઠો
3)    ગઢ ફરતે ઘોર ઘમસાણ ગાજે 4)    ખમા ! ખમા ! લખ વાર
5)    વિદાય 6)    ઝારાનું મયદાને જંગ
7)    સૂના સમદરની પાળે 8)    હાલાજીતારા હાથ વખાણું
9)    હાલાજી મેરામણજી અજાણી 10)    કોઈનો લાડકવાયો
11)    ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે 12)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો
13)    મહાકાવ્ય 14)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે
15)    કસુંબીનો રંગ 16)    રાંગમા ઘોડી શોભતી
17)    તલવારનો વારસદાર 18)    નવ કહેજો!
19)    વીર જતીન્દ્રનાં સંભારણા 20)    છેલ્લી પ્રાર્થના
21)    ભીરુ 22)    મોતનાં કંકુ-ઘોળણ
23)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 24)    ઝંખના
25)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા 26)    વટ રાખવો પડે
27)    હું સોરઠી કાઠી 28)    ઝૂલણા છંદ
29)    ક્ષત્રિય, તારો પડકાર 30)    ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું
31)    શિવાજીનું હાલરડું