ક્ષત્રિય, તારો પડકાર

Kshatriyaશૌર્ય ગીત
ઊંચેરા ડૂંગરાને લીલુડી ધરતીમાં છે
ક્ષત્રિય, તારો પડકાર!

થનગનતું યૌવનને લાલધુમ આંખો
હણહણતા ધોડાને ઉરમાં ધબકાર
ધરાને ધ્રુજાવનાર હે દેશના લાલ!
લડવાનો આજ તારો અધિકાર!

બાહુમાં બળનો બુલંદ છે જુવાળ
પગોમાં જુજવાનો પડછંદ પોકાર
દેશની સીમા રક્ષવાને કાજ,
હે દેશના કિરતાર! તારો આવિષ્કાર!

વક્ષમાં છે ભાલ તારા હાથમાં તલવાર
અંતરમાં આત્મવિશ્વાસનો છલકે ફુહાર
શત્રુને પછાડનાર હે દેશના ધબકાર!
તારા પાણીને બતાવવાનો આ છે તહેવાર!

Posted in શૌર્ય ગીત

આ પણ વાંચો...

1)    હિન્દ કી રાજપુતાનિયા થી… 2)    ઊઠો
3)    ગઢ ફરતે ઘોર ઘમસાણ ગાજે 4)    ખમા ! ખમા ! લખ વાર
5)    વિદાય 6)    ઝારાનું મયદાને જંગ
7)    સૂના સમદરની પાળે 8)    હાલાજીતારા હાથ વખાણું
9)    હાલાજી મેરામણજી અજાણી 10)    કોઈનો લાડકવાયો
11)    ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે 12)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો
13)    મહાકાવ્ય 14)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે
15)    કસુંબીનો રંગ 16)    રાંગમા ઘોડી શોભતી
17)    તલવારનો વારસદાર 18)    નવ કહેજો!
19)    વીર જતીન્દ્રનાં સંભારણા 20)    છેલ્લી પ્રાર્થના
21)    ભીરુ 22)    મોતનાં કંકુ-ઘોળણ
23)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 24)    ઝંખના
25)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા 26)    વટ રાખવો પડે
27)    હું સોરઠી કાઠી 28)    ઝૂલણા છંદ
29)    કાઠી ભડ કહેવાય 30)    ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું
31)    શિવાજીનું હાલરડું