Girnar Mountain Junagadh
મનોરંજન

ખડખડાટ હાસ્ય જોક્સ

કન્ડક્ટર:’અલ્યા ટીનીયા, તું હમેશાં બસના દરવાજે કેમ ઊભો રહે છે? તારો બાપ ચોકીદાર છે?’
ટીનીયો: ‘તમે હંમેશાં છૂટ્ટા માગો છો. તમારો બાપ ભિખારી છે?’

The featured image was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.