ફરવા લાયક સ્થળો મંદિરો - યાત્રા ધામ

દામોદર મંદિર જુનાગઢ

Damorad temple Kund
ગીરનાર ની ગોદ માં આવેલ દામોદર મંદિર જુનાગઢ