નદી રૂપાળી નખરાળી

River in Girnar
ડુંગરથી દડતી, ઘાટ ઉતરતી, પડતી ન પડતી આખડતી,
આવે ઊછળંતી, જરા ન ડરતી, ડગલાં ભરતી, મદઝરતી,
કિલકારા કરતી જાય ગરજતી, જોગ સરજતી ઘોરાળી
હીરણ હલકારી, જોબનવાળી નદી રૂપાળી નખરાળી……

આંકડિયાવાળી હેલળિયાળી વેલ્યુંવાળી વખવાળી,
અવળા આંટાળી, જામી જાળી, ભેખડિયાળી ભેવાળી,
તેને દઈ તાળી જાતા ભાળી, લાખ હિલ્લોળી નખરાળી
હિરણ હલકારી, જોબનવાળી નદી રૂપાળી નખરાળી……

આંબા આંબલીયું, ઉંબ ઉંબરિયું, ખેર ખીજડિયું બોરડિયું,
કેહુડા કળિયું વા વખરિયું હેમની કળિયું આવળિયું
પ્રથવી ઊતરિયું સરગી પરિયું વળિયુંવાળી જળધારી,
હીરણ હલકારી, જોબનવાળી નદી રૂપાળી નખરાળી……

રાણ્યુ કદંબા, લઈ અવડંબા, ધૂડ ધડંબા જળબંબા
કરી કેશ કલબા બીખરી લંબા જય જગદંબા શ્રી અંબા
દાદલ દિલરંગી, છંદ ત્રિભંગી, બની ઉમંગી બિરદાળી
હીરણ હલકારી જોબનવાળી નદી રૂપાળી નખરાળી…….

-કવિ દાદ

Posted in ગીત-કવિતા-બાળગીતો-હાલરડાં Tagged with:

આ પણ વાંચો...

1)    આદર્શ માતા 2)    કવિતા -કવિ દાદ
3)    કાઠીયાવાડી છે 4)    ઊઠો
5)    ભોમિયા વિના મારે 6)    વિદાય
7)    ઝૂલો ઝૂલો પારણીયામાં લાલ છે 8)    સૂના સમદરની પાળે
9)    આરઝી હકૂમત 10)    ગોંડલનું રાજગીત
11)    ગોપાલ મારો પારણીયે ઝુલે રે 12)    ઉઘાડી રાખજો બારી
13)    દીકરો મારો લાડકવાયો 14)    સ્વતંત્રતાની મીઠાશ
15)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી 16)    મારે ઘેર આવજે બે’ની
17)    કોઈનો લાડકવાયો 18)    જય જય ગરવી ગુજરાત
19)    જાવ ! હજી ફાસ્ટફૂડ ખાવ 20)    ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે
21)    કેસર કેરી 22)    મા મને કોઈ દી સાંભરે નઇ
23)    રૂપાળું ગામડું 24)    મારા કેસરભીના કંથ
25)    ગિરનાર સાદ પાડે 26)    મહાજાતિ ગુજરાતી
27)    વારતા રે વારતા 28)    કસુંબીનો રંગ
29)    નવ કહેજો! 30)    વીર જતીન્દ્રનાં સંભારણા
31)    બૂરા ક્યા? 32)    છેલ છબીલો ગુજરાતી
33)    છેલ્લી પ્રાર્થના 34)    યજ્ઞ-ધૂપ
35)    ભીરુ 36)    મોતનાં કંકુ-ઘોળણ
37)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 38)    ઝંખના
39)    કાલ જાગે 40)    કવિ તને કેમ ગમે
41)    હાલોને જાયેં સોનુંરે વીણવા 42)    ગામડાનો ગુણાકાર
43)    અમરલોકથી આવ્ય અમારા શાયર 44)    સૌરાષ્ટ્રની ૧૭૦ જેટલી ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાતિ
45)    ગાંધીને પગલે તું ચાલીશ ને ગુજરાત? 46)    રંગીલા રાજકોટ નું રંગીલું ગીત
47)    જનનીની જોડ સખી! 48)    અમે અમદાવાદી
49)    શિવાજીનું હાલરડું 50)    તમે મારાં દેવનાં દીધેલ છો
51)    સૌરાષ્ટ્રમાં ગવાતું એક હાલરડું 52)    હાં…હાં હાલાં -હાલરડું