ભોજા ભગત ના ચાબખા

Sant Kavi Bhojalram Bapaપદ ૧ લું.
દેસિ સંતતણી લાવીરે, ભેળાં ફરે બાવો ને બાવી. – ટેક.
મોટાં કપાળે ટિલાં કરે ને, વળી ટોપી પટકાવી;
કંથો ને ખલતો માળા ગળામાં, કાને મુદ્રા લટકાવીરે. દેસિ.
સંત સેવામાં સુખ ઘણુંને, કરે સેવા મન ભાવી;
તન મન ધન સોંપો એ સંતને, પ્રીતિયો લગાવીરે. દેસિ.
એવું ને એવું જ્ઞાન દિયે, બહુ હેતે બોલાવી;
ભોજો ભગત કહે રાખ્યા ચાહુમાં, ભેખે ભરમાવીરે. દેસિ.

પદ ૨ જું.
ભેખ તો ભાવર થકી ભુંડારે, મેલા અંતરમાં ઉંડા. – ટેક.
ટકો પૈસો ટેલ ગામ ગામ નાંખે, વળી ખેતર ખેતર ડુંડાં;
જેની વાંસે ધાય તેનો કેડો ન મેલે, જેમ કટકનાં લુંડારે. ભેખ.
ત્રાંબિયા સારુ ત્રાગું કરે ને વળી, કામ ક્રોધના ઉંડા;
ધન ધુતવા દેશ દેશમાં ફરે, જેમ મલકમાં મુંડારે. ભેખ.
ગામ બધાની ચાકરી કરેને, ઘેર રાખે અગન કુંડા;
ભોજો ભગત કહે કર્મની કોટી, પાપતણાં જુંડારે. ભેખ.

પદ ૩ જું.
જોઇ લો જગતમાં બાવારે, ધર્યા ભેખ ધુતિને ખાવા. – ટેક.
જ્યાં પ્રેમદા ઘણી પાણી ભરે, જ્યાં જાય નિત નિત નાવા;
રાંડી છાંડી નારનો નર ઘર ન હોય ત્યારે, બાવોજી બેસે ગાવા રે. જોઇ લો.
લોકનાં છોકરાંને તેડી રમાડે, વળી પરાણે પ્રીત થાવા;
ગૃહસ્થની સ્ત્રી રીસાવી જાય ત્યારે, બાવોજી જાય મનાવારે. જોઇ લો.
રૂપ કરે ને બાવો ધ્યાન ધરે, ભોળા લોકને ભરમાવા;
ભોજો ભગત કહે ભાવેસું સેવે એને, જમપુરીએ જાવારે. જોઇ લો.

પદ ૪ થું.
ભરમાવી દુનિયાં ભોળીરે, બાવો ચાલ્યો ભભુતી ચોળી. – ટેક.
દોરા ધાગા ને વળી ચીઠ્ઠી કરીને, આપે ગણકારુ ગોળી;
જીવને હણતાં દયા ન આણે, જેમ ભીલ કાફર કોળીરે. ભરમાવી.
નિત નિત દર્શન નીમ ધરાવે, ઘેર આવે ત્રિયા ટોળી;
માઇ માઇ કરીને બાવો બોલાવે, હૈયે કામનાની હોળીરે. ભરમાવી.
સઘળા શિષ્યને ભેળાં કરી ખાય, ખીર ખાંડ ને પોળી;
ભોજો ભગત કહે ભવસાગરમાં, બાવે માર્યા બોળીરે. ભરમાવી.

પદ ૫ મું.
મૂરખો રળી રળી કમાણો રે, માથે મેલસે મોટો પાણો. – ટેક.
ધાઇ ધુતીને ધન ભેળું કીધું, કોટિધ્વજ કહેવાણો;
પુણ્યને નામે પા જૈ ન વાવર્યો, અધવચેથી લૂટાણોરે. મૂરખો.
ભર્યા કોઠાર તારા ધર્યા રહેશે, નહિ આવે સાથે એક દાણો;
મસાણની રાખમાં રોળઇ ગયા કઇક, કોણ રંકને કોણ રાણોરે. મૂરખો.
મંદિર માળિયાં મેલી કરીને, નીચે જઈ ઠેરાણો;
ભોજો ભગત કહે મુવા પુઠે જીવ, ઘણો ઘણો પસ્તાણોરે. મૂરખો.

પદ ૬ ઠું.
મૂરખો માની રહ્યો મારું રે, તેમાં કાંઇયે નથી તારું. – ટેક.
સાત સાયર જેની ચોકી કરતા, ફરતું નીર ખારું;
ચૌદ ચોકડીનું રાજ્ય ચાલ્યું ગયું, રાવણાદિક વાળું રે. મૂરખો.
દુઃખને તો કોઇ દેખે નહીં, ને સુખ લાગે સારું;
વેળા વેળાની છાંયડી તારી, વળિ જાશે વારું રે. મૂરખો.
હરિ ભજનમાં હેત જ રાખો, સ્મરણ કરો સારું;
ભોજો ભગત કહે રાખો હૃદયમાં, પ્રભુનું ભજન પ્યારું રે. મૂરખો.

પદ ૭ મું.
ભક્તિ શિશતણું સાટુંરે, આગળ વસમી છે વાટુ. – ટેક.
એક દિવસ તો આવી બની, રાજા મૂરધ્વજને માથે;
કાશિએ જઇને કરવત મુકાવ્યું, હરિજનને હાથે રે. ભક્તિ.
સત્યને કાજે ત્રણે વેચાયાં, રોહિદાસ ને રાણી;
ઋષિને વાસ્તે રાજા વેચાણો, ભરવાને પાણી રે. ભક્તિ.
પેરો પટોળાં પ્રેમનાં રે તમે, શૂરવિર થઇ ચાલો;
ભોજો ભગત કહે ગુરુ પરતાપે, આમરાપર માલોરે. ભક્તિ.

પદ ૮ મું.
દુનિયાં દીવાની કહેવાશેરે, ભુંડી ભિતોમાં ભટકાશે. – ટેક.
પાપ જ્યારે એનું પ્રગટ થશે ત્યારે, ભૂવા જતિ ઘેર જાશે;
ધુણી ધુણી એની ડોક જ દુઃખસે, ને લેનારો લેઈ ખાશેરે. દૂનિયાં.
સ્વર્ગમાં નથી સૂપડું ને, નથી ખાંડણિયો ને ઘંટી;
દુધ ચોખાના જમનારા તમે, કેમ કરી જમશો બંટીરે. દૂનિયાં.
ઢોંગ કરીને ધુતવાને આવે ત્યારે, હાથ બતાવા સૌ જાશે;
ક્યારે આના કર્મનું પાનુંરે ફરશે, અને ક્યારે પુત્ર જ થાશેરે. દૂનિયાં.
કીમિયાગર કોઇ આવી મળે ત્યારે, ધનને વાસ્તે ધાશે;
ભોજો ભગત કહે ભ્રમણામાં ભમતાં, ગાંઠની મૂડિ ગમાશેરે. દૂનિયાં.

Posted in દુહા-છંદ, સંતો અને સતીઓ Tagged with: , , ,

આ પણ વાંચો...

1)    પાળીયા બોલે છે 2)    સૂર્ય પૂજા – ભલે ઊગ્યા ભાણ
3)    કાઠીયાવાડી છે 4)    હોથલ પદમણી – કાઠીયાવાડી દુહા
5)    રાણપુરની સતીઓ 6)    અષાઢી બીજ
7)    કાઠીયાવાડી દુહા 8)    સાચા સંતો માથે ભક્તિ કેરા મોલ
9)    નકલંક ઘામ -તોરણીયા 10)    આદિકવિ નરસિંહ મહેતા
11)    ચારણી નિસાણી છંદ 12)    કળાવંત કુળવંત કાઠીયાણી
13)    સિંહણ બચ્ચું 14)    સોરઠ રતનની ખાણ
15)    લીરબાઈ 16)    સોરઠ દેશ ન સંચર્યો
17)    ભા’ કુંભાજી – ગોંડલ 18)    ચારણી સાહિત્યમાં ઘોડાંનાં વિવિધ નામ
19)    બારાડી – લીલી નાઘેર પંથક 20)    સંતશ્રી વાલમરામ બાપા આશ્રમ
21)    ઘેડ પંથક 22)    અરજણ ભગત
23)    ગોરખનાથ 24)    સૌરાષ્‍ટ્રના પાંચરત્‍નો
25)    વિર ચાંપરાજ વાળા 26)    જલારામબાપાનો પરચો
27)    સિંહ ચાલીસા 28)    સતી રાણકદેવી
29)    કાગવાણી 30)    શ્રી રાણી માં શ્રી રૂડી માં
31)    વિસામણબાપુની જગ્‍યા વિહળધામ (પાળીયાદ) 32)    જનની જણ તો ભક્ત જણ જે
33)    સત નો આધાર -સતાધાર 34)    સૌરાષ્ટ્ર ની ઓળખ સમા લોકડાયરા
35)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી 36)    બાપા સીતારામ
37)    મુક્તાનંદ સ્વામી 38)    નાથા ભાભા મોઢવાડિયા
39)    વીર રામવાળા 40)    ગંગા સતી
41)    કાઠીયાવાડની કામિની 42)    કાઠીયાવાડી દુહા
43)    સ્વામી ધર્મજીવનદાસજી અને ચૈતન્ય મંદિર 44)    જલા સો અલ્લા
45)    કાઠિઓએ કાઠીયાવાડ કીધો 46)    અન્નક્ષેત્ર તેમજ ચમત્કારી જ્ગ્યા એટલે જલીયાણ જોગી નું વીરપુર
47)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો 48)    આપણું સૌરાષ્ટ્ર
49)    બજરંગદાસ બાપા 50)    શહીદો ને કોટી કોટી વંદન
51)    સંગીત કળા અને પ્રેમાનંદ સ્વામી 52)    ગજબ હાથે ગુજારીને
53)    બાપા સીતારામ 54)    વીર માંગડા વાળો
55)    પાંચાળ પંથક 56)    મચ્છુકાંઠો
57)    ઓખામંડળ પરગણું 58)    ભાલબારું અને નળકાંઠો પંથક
59)    ઝાલાવાડ પરગણું 60)    છત્રીસ રાજપૂત શાખા અને તેના ગઢ
61)    સોન હલામણ 62)    સદાવ્રતના સ્વામી :જલારામ બાપા
63)    રૂપાળું ગામડું 64)    આઇ ચાંપબાઇ
65)    સાંઈ નેહડી 66)    કાઠીયાવાડી દુહા
67)    આહિરના એંધાણ 68)    કચ્છના કાવડિયા સંતવર્ય મેકરણ દાદા
69)    કસુંબો 70)    સંત શિરોમણી જલારામ બાપા -વીરપુર
71)    લોકસાહિત્ય 72)    રાજિયાના સોરઠા
73)    રંગ રાજપુતા 74)    સોરઠની સાખીઓ
75)    કાઠીયાવાડી દુહા 76)    નીડર ચારણનો દોહો
77)    ૧૪ વિદ્યા 78)    સોરઠ ના દુહા
79)    સોરઠી દુહો 80)    શ્રી જલારામ બાવની
81)    મચ્છુકાંઠો 82)    પીઠો ભગત
83)    ભજન ની તાકાત 84)    ક્ષત્રીયોની તલવાર નુ સાહિત્ય
85)    સોરઠદેશ સોહમણો 86)    દશાવતાર -દોહા
87)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે 88)    જય જલારામ
89)    સ્વામી આનંદ 90)    ગીર સાથે ગોઠડી
91)    મરદો મરવા તેગ ધરે 92)    અઠે દુવારકા
93)    શામળાબાપા 94)    મારા શાયર મેઘાણી
95)    ઊંચો ગઢ ગિરનાર 96)    દરબાર સાહેબશ્રી એભલ પટગીર
97)    બજરંગ બાપાનું જન્મ સ્થાન જાંજરીયા હનુમાન 98)    સૌરાષ્ટ્રના સંત -દાસી જીવણ
99)    શ્રી નાથજી દાદાની જગ્યા -દાણીધાર 100)    ભલી કાઠીયાવાડ