મરદ કસુંબલ રંગ ચડે

Saurashtra old Warરણશીંગા વાગે સુતા જાગે કાયર ભાગે કામ પડે,
ધગ ધગતી ધરતી ફોજુ ફરતી વિનાશ કરતી તેગ વડે,

જનનીના જાયા કવિએ ગાયા લોક વિરલા કોક જડે,
મેદાને મરવા અવસર વરવા મરદ કસુંબલ રંગ ચડે–
જીય મરદ કસુંબલ રંગ ચડે

ધગધગતી ધારા, તોય બહારા, પાકે બહારા પોબારા,
ધરતી ગાજે, કાયર ભાગે, હાંકે દેતા, હોંકારા,

જનનીના જાયા કવિએ ગાયા લોક વિરલા કો’ક જડે,
મેદાને મરવા, અવસર વરવા, મરદ કસુંબલ રંગ ચડે.
જીય મરદ કસુંબલ રંગ ચડે

ધગધગતી ધારા, તોય બહારા, પાકે બહારા પોબારા,
રણશીંગા વાગે, ધરતી ગાજે, સુતા જાગે , કાયર ભાગે, હાંકે દેતા, હોંકારા,
ધગ ધગતી ધરતી ફોજુ ફરતી વિનાશ કરતી તેગ વડે,
જનનીના જાયા કવિએ ગાયા લોક વિરલા કો’ક જડે,
મેદાને મરવા, અવસર વરવા, મરદ કસુંબલ રંગ ચડે.
જીય મરદ કસુંબલ રંગ ચડે….

Posted in દુહા-છંદ, શૌર્ય ગીત Tagged with:

આ પણ વાંચો...

1)    હિન્દ કી રાજપુતાનિયા થી… 2)    પાળીયા બોલે છે
3)    સૂર્ય પૂજા – ભલે ઊગ્યા ભાણ 4)    કાઠીયાવાડી છે
5)    હોથલ પદમણી – કાઠીયાવાડી દુહા 6)    અષાઢી બીજ
7)    કાઠીયાવાડી દુહા 8)    સાચા સંતો માથે ભક્તિ કેરા મોલ
9)    ઊઠો 10)    ગઢ ફરતે ઘોર ઘમસાણ ગાજે
11)    ખમા ! ખમા ! લખ વાર 12)    વિદાય
13)    ચારણી નિસાણી છંદ 14)    કળાવંત કુળવંત કાઠીયાણી
15)    સિંહણ બચ્ચું 16)    સોરઠ રતનની ખાણ
17)    સોરઠ દેશ ન સંચર્યો 18)    ભા’ કુંભાજી – ગોંડલ
19)    ચારણી સાહિત્યમાં ઘોડાંનાં વિવિધ નામ 20)    બારાડી – લીલી નાઘેર પંથક
21)    ઝારાનું મયદાને જંગ 22)    સૂના સમદરની પાળે
23)    ઘેડ પંથક 24)    સૌરાષ્‍ટ્રના પાંચરત્‍નો
25)    વિર ચાંપરાજ વાળા 26)    સિંહ ચાલીસા
27)    કાગવાણી 28)    જનની જણ તો ભક્ત જણ જે
29)    હાલાજીતારા હાથ વખાણું 30)    હાલાજી મેરામણજી અજાણી
31)    સૌરાષ્ટ્ર ની ઓળખ સમા લોકડાયરા 32)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી
33)    નાથા ભાભા મોઢવાડિયા 34)    વીર રામવાળા
35)    કોઈનો લાડકવાયો 36)    કાઠીયાવાડની કામિની
37)    કાઠીયાવાડી દુહા 38)    કાઠિઓએ કાઠીયાવાડ કીધો
39)    ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે 40)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો
41)    આપણું સૌરાષ્ટ્ર 42)    શહીદો ને કોટી કોટી વંદન
43)    ગજબ હાથે ગુજારીને 44)    મહાકાવ્ય
45)    વીર માંગડા વાળો 46)    પાંચાળ પંથક
47)    મચ્છુકાંઠો 48)    ઓખામંડળ પરગણું
49)    ભાલબારું અને નળકાંઠો પંથક 50)    ઝાલાવાડ પરગણું
51)    છત્રીસ રાજપૂત શાખા અને તેના ગઢ 52)    સોન હલામણ
53)    ભોજા ભગત ના ચાબખા 54)    રૂપાળું ગામડું
55)    કાઠીયાવાડી દુહા 56)    આહિરના એંધાણ
57)    કસુંબો 58)    લોકસાહિત્ય
59)    કાઠીયાવાડી દુહા 60)    રાજિયાના સોરઠા
61)    રંગ રાજપુતા 62)    સોરઠની સાખીઓ
63)    નીડર ચારણનો દોહો 64)    ૧૪ વિદ્યા
65)    સોરઠ ના દુહા 66)    સોરઠી દુહો
67)    મચ્છુકાંઠો 68)    સોરઠદેશ સોહમણો
69)    દશાવતાર -દોહા 70)    ક્ષત્રીયોની તલવાર નુ સાહિત્ય
71)    ગીર સાથે ગોઠડી 72)    મરદો મરવા તેગ ધરે
73)    મારા શાયર મેઘાણી 74)    ઊંચો ગઢ ગિરનાર
75)    દરબાર સાહેબશ્રી એભલ પટગીર 76)    કસુંબીનો રંગ
77)    રાંગમા ઘોડી શોભતી 78)    તલવારનો વારસદાર
79)    નવ કહેજો! 80)    વીર જતીન્દ્રનાં સંભારણા
81)    છેલ્લી પ્રાર્થના 82)    ભલી કાઠીયાવાડ
83)    ભીરુ 84)    મોતનાં કંકુ-ઘોળણ
85)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 86)    ઝંખના
87)    માણેસ, તું મરોય 88)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા
89)    વટ રાખવો પડે 90)    કાઠીયાવાડનો ભવ્ય વારસો
91)    અમ દેશની એ આર્ય રમણી 92)    હું સોરઠી કાઠી
93)    ઝૂલણા છંદ 94)    અમરલોકથી આવ્ય અમારા શાયર
95)    સત ધરમને શીલતા 96)    સૌરાષ્ટ્રની ૧૭૦ જેટલી ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાતિ
97)    ક્ષત્રિય, તારો પડકાર 98)    સંત ને શૂરાના બેસણાં
99)    સૌરાષ્ટ્ર ધરા 100)    કાઠી ભડ કહેવાય