માણેસ, તું મરોય

Girnaar Mountain

માણેસ, તું મરોય, મ કર આંખ્યો રાતિયા, કુળમાં લાગે ખોય, મરતાં મા ન સંભારિયે.

તરવરિયા તોખાર,હઇયું ન ફાટ્યું હંસલા;મરતાં રા’ખેંગાર ગામતરાં ગુજરાતનાં.
રે, સાબર શિંગાલ, એક દિન શિંગાળાં હતાં; મરતાં રા’ખેંગાર ભવનાં ભીલાં થઇ રહ્યાં.

કાંઉ કેંગરછ મોર, ગોખે ગરવાને ચઢી ? કાપી કાળજ કોર, પિંજર દાઝ્યો પાણિયે.
સ્વામી ! ઊઠો સૈન્ય લઇ, ખડ્ગ ધરો ખેંગાર; છત્રપતિએ છાઇઓ ગઢ જૂંનો ગિરનાર.

વાયે ફરકે મૂછડી, રમણ ઝબૂકે દંત; જુઓ પટોળાંવાળીઓ, લોબડીવાળીનો કંથ.
ઊતર્યાં ગઢ ગિરનાર, તનડું આવ્યું તલાટિયે; વળતાં બીજી વાર.દામોદર કુંડ નથી દેખવો.

ચંપા તું કાં મોરિયો? થડ મેલું અંગાર; મોહોરે કળિયું માણતો, માર્યો રા’ખેંગાર.
ઊંચો ગઢ ગિરનાર, વાદળથી વાતું કરે, મરતાં રા’ખેંગાર રંડાલો રાણકદેવડી.
ગોઝારા ગિરનાર, વળામણ વેરીને કિયો? મરતાં રા’ખેંગાર, ખરેડી ખાંગો નવ થિયો.

મ પડ મારા આધાર,ચોસલાં કોણ ચડાવશે? ગયા ચઢાવણહાર, જીવતા જાતર આવશે.
પાણીને પડતે કહો તો કૂવા તો ભરાવિયે, માણેરાં મરતે શરીરમાં સરણાં વહે.

Posted in દુહા-છંદ, લોકગીત Tagged with: , , , ,

આ પણ વાંચો...

1)    પાળીયા બોલે છે 2)    સૂર્ય પૂજા – ભલે ઊગ્યા ભાણ
3)    કાઠીયાવાડી છે 4)    હોથલ પદમણી – કાઠીયાવાડી દુહા
5)    અષાઢી બીજ 6)    કાઠીયાવાડી દુહા
7)    પશુધન અને તેની ઉપરની સોરઠીલોકોની મમતા 8)    સાચા સંતો માથે ભક્તિ કેરા મોલ
9)    વિદાય 10)    ચારણી નિસાણી છંદ
11)    કળાવંત કુળવંત કાઠીયાણી 12)    સિંહણ બચ્ચું
13)    સોરઠ રતનની ખાણ 14)    સોરઠ દેશ ન સંચર્યો
15)    ભા’ કુંભાજી – ગોંડલ 16)    ચારણી સાહિત્યમાં ઘોડાંનાં વિવિધ નામ
17)    બારાડી – લીલી નાઘેર પંથક 18)    સૂના સમદરની પાળે
19)    ઘેડ પંથક 20)    હાલો ને આપણા મલકમાં
21)    સંગાળશા શેઠ ને ચંગાવતી રાણી 22)    ગોંડલનું રાજગીત
23)    સૌરાષ્‍ટ્રના પાંચરત્‍નો 24)    વિર ચાંપરાજ વાળા
25)    સિંહ ચાલીસા 26)    જનેતાના દૂધમાં ભાગ
27)    કાગવાણી 28)    જનની જણ તો ભક્ત જણ જે
29)    હાલાજીતારા હાથ વખાણું 30)    સૌરાષ્ટ્ર ની ઓળખ સમા લોકડાયરા
31)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી 32)    નાથા ભાભા મોઢવાડિયા
33)    કુંતા અભિમન્યુને બાંધે અમ્મર રાખડી રે 34)    વીર રામવાળા
35)    કોઈનો લાડકવાયો 36)    ગોકુળ આવો ગિરધારી
37)    કાઠીયાવાડની કામિની 38)    કાઠીયાવાડી દુહા
39)    જય જય ગરવી ગુજરાત 40)    કાઠિઓએ કાઠીયાવાડ કીધો
41)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો 42)    આપણું સૌરાષ્ટ્ર
43)    શહીદો ને કોટી કોટી વંદન 44)    ગુજરાતી લોકગીત
45)    ગજબ હાથે ગુજારીને 46)    વીર માંગડા વાળો
47)    પાંચાળ પંથક 48)    મા મને કોઈ દી સાંભરે નઇ
49)    મચ્છુકાંઠો 50)    ઓખામંડળ પરગણું
51)    ભાલબારું અને નળકાંઠો પંથક 52)    ઝાલાવાડ પરગણું
53)    છત્રીસ રાજપૂત શાખા અને તેના ગઢ 54)    સોન હલામણ
55)    ભોજા ભગત ના ચાબખા 56)    રૂપાળું ગામડું
57)    કાઠીયાવાડી દુહા 58)    આહિરના એંધાણ
59)    કસુંબો 60)    લોકસાહિત્ય
61)    રાજિયાના સોરઠા 62)    રંગ રાજપુતા
63)    સોરઠની સાખીઓ 64)    કાઠીયાવાડી દુહા
65)    નીડર ચારણનો દોહો 66)    ૧૪ વિદ્યા
67)    સોરઠ ના દુહા 68)    મચ્છુકાંઠો
69)    સોરઠી દુહો 70)    ક્ષત્રીયોની તલવાર નુ સાહિત્ય
71)    સોરઠદેશ સોહમણો 72)    દશાવતાર -દોહા
73)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે 74)    ગીર સાથે ગોઠડી
75)    મરદો મરવા તેગ ધરે 76)    મારા શાયર મેઘાણી
77)    ઊંચો ગઢ ગિરનાર 78)    દરબાર સાહેબશ્રી એભલ પટગીર
79)    કસુંબીનો રંગ 80)    તલવારનો વારસદાર
81)    ઝૂલણ મોરલી વાગી રે 82)    બૂરા ક્યા?
83)    ભલી કાઠીયાવાડ 84)    તરુણોનું મનોરાજ્ય
85)    એકબીજાને જીતશું રે ભાઈ 86)    ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ
87)    આપણા મલકના માયાળુ માનવી 88)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા
89)    મોરબીની વાણિયણ 90)    તારી બાંકી રે પાઘલડી નું ફૂમતુ રે
91)    કાઠીયાવાડનો ભવ્ય વારસો 92)    અમ દેશની એ આર્ય રમણી
93)    કે મીઠો માંનો રોટલો 94)    ધન્ય સોરઠ ભોમકા
95)    આજનો ચાંદલિયો 96)    ઇંધણા વીણવા ગઇ’તી મોરી સૈયર
97)    ઝૂલણા છંદ 98)    અમરલોકથી આવ્ય અમારા શાયર
99)    સત ધરમને શીલતા 100)    સૌરાષ્ટ્રની ૧૭૦ જેટલી ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાતિ