મારો હેલો સાંભળો

હેઈ………..હેજી રે

હે…. રણુજાના રાજા, અજમાલજીના બેટા વીરમદેના વીરા,
રાણી હેતલના ભરથાર મારો હેલો સાંભળો હો… હો.. હોજી

હેઈ… હેલો મારો સાંભળો રણુજાના રાય હુકમ કરો તો પીર
જાતરાયુ થાય મારો હેલો સાંભળો હો.. હો.. હોજી

હે……… હે જી રે….
હે… વાણિયો ને વાણિયણે ભલી રાખી ટેક પુત્ર ઝૂલે પારણે તો
જાતરા કરશું એક મારો હેલો સાંભળો હો..હો..જી

હે……. હેજી રે….. વાણિયો ને વાણિયણ જાતરાએ જાય માલ દેખી
ચોર એની વાંહે વાંહે જાય મારો હેલો સાંભળો હો.. હો..જી

હે….. હેજી રે… હે… ઊંચી ઊંચી ઝાડિયું ને વસમી છે વાટ બે હતા
વાણિયાને તીજો થયો સાથ મારો હેલો સાંભળો હો… હો…જી

હે…… હેજી રે…… ઊંચા ઊંચા ડુંગરા ને વચમા છે ઢોલ મારી નાખ્યો
વાણિયા ને માલ લઈ ગયા ચોર મારો હેલો સાંભળો હો.. હો…જી

હે………………. ઊભી ઊભી અબળા કરે રે પુકાર સોગટે રમતા પીરને
કાને ગયો સાદ મારો હેલો સાંભળો હો.. હો..જી

હે લીલુડો છે ઘોડલો ને હાથમાં છે તીર વાણિયાની વ્હારે ચઢ્યા
રામ દે પીર મારો હેલો સાંભળો હો… હો… જી

હે…ઊઠ ઊઠ અબળા ગઢમાં તું જો ચારે ભુવનમાંથી
શોધી લાવું ચોર મારો હેલો સંભળો હો… હો…જી

હે… ભાગ ભાગ ચોરડા તું કેટલેક જઈશ વાણિયાનો માલ
તું કેટલા દા’ડા ખઈશ મારો હેલો સાંભળો હો.. હો.. જી

રામદેવપીર નો હેલો : મન્ના ડે ના અવાજમાં

Posted in દુહા-છંદ, લોકગીત Tagged with: , , ,

આ પણ વાંચો...

1)    પાળીયા બોલે છે 2)    સૂર્ય પૂજા – ભલે ઊગ્યા ભાણ
3)    કાઠીયાવાડી છે 4)    હોથલ પદમણી – કાઠીયાવાડી દુહા
5)    અષાઢી બીજ 6)    કાઠીયાવાડી દુહા
7)    પશુધન અને તેની ઉપરની સોરઠીલોકોની મમતા 8)    સાચા સંતો માથે ભક્તિ કેરા મોલ
9)    વિદાય 10)    ચારણી નિસાણી છંદ
11)    કળાવંત કુળવંત કાઠીયાણી 12)    સિંહણ બચ્ચું
13)    સોરઠ રતનની ખાણ 14)    સોરઠ દેશ ન સંચર્યો
15)    ભા’ કુંભાજી – ગોંડલ 16)    ચારણી સાહિત્યમાં ઘોડાંનાં વિવિધ નામ
17)    બારાડી – લીલી નાઘેર પંથક 18)    સૂના સમદરની પાળે
19)    ઘેડ પંથક 20)    હાલો ને આપણા મલકમાં
21)    સંગાળશા શેઠ ને ચંગાવતી રાણી 22)    ગોંડલનું રાજગીત
23)    સૌરાષ્‍ટ્રના પાંચરત્‍નો 24)    વિર ચાંપરાજ વાળા
25)    સિંહ ચાલીસા 26)    જનેતાના દૂધમાં ભાગ
27)    કાગવાણી 28)    જનની જણ તો ભક્ત જણ જે
29)    હાલાજીતારા હાથ વખાણું 30)    સૌરાષ્ટ્ર ની ઓળખ સમા લોકડાયરા
31)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી 32)    નાથા ભાભા મોઢવાડિયા
33)    કુંતા અભિમન્યુને બાંધે અમ્મર રાખડી રે 34)    વીર રામવાળા
35)    કોઈનો લાડકવાયો 36)    ગોકુળ આવો ગિરધારી
37)    કાઠીયાવાડની કામિની 38)    કાઠીયાવાડી દુહા
39)    જય જય ગરવી ગુજરાત 40)    કાઠિઓએ કાઠીયાવાડ કીધો
41)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો 42)    આપણું સૌરાષ્ટ્ર
43)    શહીદો ને કોટી કોટી વંદન 44)    ગુજરાતી લોકગીત
45)    ગજબ હાથે ગુજારીને 46)    વીર માંગડા વાળો
47)    પાંચાળ પંથક 48)    મા મને કોઈ દી સાંભરે નઇ
49)    મચ્છુકાંઠો 50)    ઓખામંડળ પરગણું
51)    ભાલબારું અને નળકાંઠો પંથક 52)    ઝાલાવાડ પરગણું
53)    છત્રીસ રાજપૂત શાખા અને તેના ગઢ 54)    સોન હલામણ
55)    ભોજા ભગત ના ચાબખા 56)    રૂપાળું ગામડું
57)    કાઠીયાવાડી દુહા 58)    આહિરના એંધાણ
59)    કસુંબો 60)    લોકસાહિત્ય
61)    રંગ રાજપુતા 62)    સોરઠની સાખીઓ
63)    કાઠીયાવાડી દુહા 64)    રાજિયાના સોરઠા
65)    નીડર ચારણનો દોહો 66)    ૧૪ વિદ્યા
67)    સોરઠ ના દુહા 68)    સોરઠી દુહો
69)    મચ્છુકાંઠો 70)    ક્ષત્રીયોની તલવાર નુ સાહિત્ય
71)    સોરઠદેશ સોહમણો 72)    દશાવતાર -દોહા
73)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે 74)    મરદો મરવા તેગ ધરે
75)    ગીર સાથે ગોઠડી 76)    મારા શાયર મેઘાણી
77)    ઊંચો ગઢ ગિરનાર 78)    દરબાર સાહેબશ્રી એભલ પટગીર
79)    કસુંબીનો રંગ 80)    તલવારનો વારસદાર
81)    ઝૂલણ મોરલી વાગી રે 82)    બૂરા ક્યા?
83)    ભલી કાઠીયાવાડ 84)    તરુણોનું મનોરાજ્ય
85)    એકબીજાને જીતશું રે ભાઈ 86)    માણેસ, તું મરોય
87)    ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ 88)    આપણા મલકના માયાળુ માનવી
89)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા 90)    મોરબીની વાણિયણ
91)    તારી બાંકી રે પાઘલડી નું ફૂમતુ રે 92)    કાઠીયાવાડનો ભવ્ય વારસો
93)    અમ દેશની એ આર્ય રમણી 94)    કે મીઠો માંનો રોટલો
95)    ધન્ય સોરઠ ભોમકા 96)    આજનો ચાંદલિયો
97)    ઇંધણા વીણવા ગઇ’તી મોરી સૈયર 98)    ઝૂલણા છંદ
99)    અમરલોકથી આવ્ય અમારા શાયર 100)    સત ધરમને શીલતા