વટ રાખવો પડે

painting-of-baharvatiya

વટ રાખવો પડે કોકદી વેરે, ભડ તો સામે પાગ ભરે,
પ્રાઠી ઘર ધખશાળી પંવગે, કાઠી ભાલે માગ કરે ,

પાવર જયારે આફ્ળી પરજુ, ઘોડે ફર બાંધીયા ઘેર ,
જામ કટક દડી જેમ જીત્યા , તેદી સોમલીયે પકડી શમશેર ,

કાઠીને પડે જઈ કસાલો , તેજકળા મખ ચડે તેદી,
હાર્યા તણો ઈરાદો હાડે , કાઠી વરણ ને ના હોઈ કદી ,

ભાયતણો કહે ભુપતિઓ, રાખો કુળની રીત રદે ,
કવિયા થકી જો પાંતરે કાઠી, તો વેળા પરમાણ વદે ,

કાળું કહે સાંભળો મેપત, જાયર આથ વાવરે જાન ,
પટાધર કુળ વીણ ના પાકે, ધરતી વીણ ના પાકે ધાન,

વરવે – બીયા શિખામણ વાળો, ફર બોલા ન ભૂપ ફરે,
ના કાઠી ની વાત કરતા, કાઠી હોય ત્યાં વગત કરે ,

-કાળુભાઈ બારોટ

Posted in શૌર્ય ગીત Tagged with: , , ,

આ પણ વાંચો...

1)    હિન્દ કી રાજપુતાનિયા થી… 2)    ઊઠો
3)    ગઢ ફરતે ઘોર ઘમસાણ ગાજે 4)    ખમા ! ખમા ! લખ વાર
5)    વિદાય 6)    ઝારાનું મયદાને જંગ
7)    સૂના સમદરની પાળે 8)    હાલાજીતારા હાથ વખાણું
9)    હાલાજી મેરામણજી અજાણી 10)    કોઈનો લાડકવાયો
11)    ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે 12)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો
13)    મહાકાવ્ય 14)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે
15)    કસુંબીનો રંગ 16)    રાંગમા ઘોડી શોભતી
17)    તલવારનો વારસદાર 18)    નવ કહેજો!
19)    વીર જતીન્દ્રનાં સંભારણા 20)    છેલ્લી પ્રાર્થના
21)    ભીરુ 22)    મોતનાં કંકુ-ઘોળણ
23)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 24)    ઝંખના
25)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા 26)    હું સોરઠી કાઠી
27)    ઝૂલણા છંદ 28)    ક્ષત્રિય, તારો પડકાર
29)    કાઠી ભડ કહેવાય 30)    ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું
31)    શિવાજીનું હાલરડું