વાઘજી બાપુ -મોરબી

Vaghji Bapu Morbi

મોરબી માં આવેલી વાઘજીબાપુ ની પ્રતિમા

Posted in શુરવીરો Tagged with: ,

આ પણ વાંચો...

1)    કનડા ડુંગરની ખાંભીઓ 2)    વત્સરાજ સોલંકી -વાછરા દાદા
3)    જેસાજી જેઠવા ડાડા ની શૌર્ય કથા 4)    વીર યોદ્ધા – નાથા મોઢવાડિયા
5)    વીર મોખડાજી ગોહિલ 6)    ભા’ કુંભાજી – ગોંડલ
7)    આરઝી હકૂમત 8)    વિર ચાંપરાજ વાળા
9)    જનેતાના દૂધમાં ભાગ 10)    જનની જણ તો ભક્ત જણ જે
11)    હાલાજી મેરામણજી અજાણી 12)    મહેર શુરવીર શહીદ નાગાજણ સિસોદિયા
13)    દેવાયત બોદરની પ્રતિમા – જુનાગઢ 14)    નાથા ભાભા મોઢવાડિયા
15)    વિર દેવાયત બોદર 16)    મેર જ્ઞાતિ
17)    વીર રામવાળા 18)    હમીરજી ગોહિલની વાત
19)    વીર યોધ્ધા હમીરજી ગોહિલ 20)    શહીદો ને કોટી કોટી વંદન
21)    રા’ ના રખોપા કરનાર 22)    ગઢઘુમલી નુ રક્ષણ
23)    કાઠીયાવાડી ખમીર -નારણભાઇ આહિર 24)    ચાંપારાજ વાળો
25)    વાળા ક્ષત્રિય વંશ 26)    દરબાર સાહેબશ્રી એભલ પટગીર
27)    વીર જતીન્દ્રનાં સંભારણા 28)    પ્રજા પ્રેમનું ઊછળતું ખમીર
29)    મરદ સમરવિર બડુદાદા 30)    વીર યોધ્ધા હમીરજી ગોહિલ