ભજન-પ્રભાતિયા-પ્રાર્થના

શ્રી ઉમિયા માતાની આરતી

Umiya Mataઉમિયા દુઃખ હરે,મા ઉમિયા દુઃખ હરે,
આવ્યા શરણ તમારે (૨) બાળક દ્વાર પરે,મા ઉમિયા દુઃખ હરે…

તુ અંબા તુ તુળજા, તુ બહુચરવાળી (૨)
તુ ભુવનેશ્વરી માઈ (૨) જાય વિજયા કાળી, મા ઉમિયા દુઃખ હરે…

તુ લક્ષ્મી સાવિત્રી.તુ રાધે સીતા (૨)
તુ ગંગા ગાયત્રી (૨) તુ ગૌરી ગીતા, મા ઉમિયા દુઃખ હરે…

આદ્ય શક્તિ નારાયણી,તુ મંગલદાતા (૨)
બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદાશિવ (૨) ગુણ તારા ગાતા, મા ઉમિયા દુઃખ હરે…

માં નો મંડપ લાલ ગુલાલ,શોભા બહુ સારી (૨)
દર્શન કરવા આવે (૨) અગણિત નર નારી, મા ઉમિયા દુઃખ હરે…

ભાવ ન જાણું ભક્તિ ન જાણું, નવ જાણું સેવા (૨)
વ્રજપાલસિંહને રાખ્યા (૨) ચરણે સુખ લેવા, મા ઉમિયા દુઃખ હરે…

ઉમીયામાની આરતી જે કોઈ ગાશે, મા જે ભાવે હશે,
ભણે રતિ રેવાના (૨) સુખ સંપત થાશે, અતિ આનંદે થાશે,

હર કૈલાસે જશે,મારી ઉમિયા દુઃખ હરશે, મા ઉમિયા દુઃખ હરે…
ઉમિયા દુઃખ હરે,મા ઉમિયા દુઃખ હરે,
આવ્યા શરણ તમારે (૨) બાળક દ્વાર પરે,મા ઉમિયા દુઃખ