સોરઠી દુહો

Gujarati Lok Sangeetસોરઠ ની દુહા ની ભાષાતો અનેરી જ છે અને એના દ્વારા થતી રજુઆતનો એક ઉત્તમ નમુનો અહીં મુક્યો છે.
જીવન પરની એ સેંકડો રસમીમાંસક ઉક્તિઓએ જ જનસામાન્યની સાહિત્યરુચિને ઉચ્ચકક્ષાએ રાખી છે એટલું જ નહિ પણા સર્વદેશીય કરીને સાચવી છે.ચિંતનની સઘનતાને દુહા પાદેથી શોધો તો એ મૂઠી એ મૂઠી એ મળશે. કોઇ કચ્છી કવિ કહી ગયો છે;

સાયર લેરું થોડ્યું, મુંજા ઘટમાં ઘણેરિયું ;
હકડી તદ ન પોગિયું, (ત્યાં) દૂજી ઊપડિયું..

અર્થ: જેટ્લી લહેરો સમુદ્રમા છે તે તો થોડી છે, તેનાથી વધુ તો મારા હૈયામાં છે. એક લહેરે હજુ તીરે(કિનારે) ન પહોંચી હોય ત્યાં તો બીજી ઊપડી જ હોય છે.

બીજા લોક-કવિ એ અકળામણ અનુભવી અને પ્રત્યુતર આપ્યો…

ગાલડિયું ગૂઢેરથજ્યું , વધીને વડ થીયું,
ચંગે માડુ એ ન પૂછિઉં, દલ જી દલ મેં રૈયું.

અર્થ: ગૂઢાર્થની વાતો મારા મનમાં વધીને વડ જેવડી થઇ. પણ કોઇ સુ-જને મને પુછી નહિ.(કોઇ સારા માણસે મને પૂછી નહિ) એટ્લે તો પછી એ બધી વાતો દિલમાં જ રહી ગઇ

Posted in દુહા-છંદ Tagged with: ,

આ પણ વાંચો...

1)    પાળીયા બોલે છે 2)    સૂર્ય પૂજા – ભલે ઊગ્યા ભાણ
3)    કાઠીયાવાડી છે 4)    હોથલ પદમણી – કાઠીયાવાડી દુહા
5)    અષાઢી બીજ 6)    કાઠીયાવાડી દુહા
7)    સાચા સંતો માથે ભક્તિ કેરા મોલ 8)    ચારણી નિસાણી છંદ
9)    કળાવંત કુળવંત કાઠીયાણી 10)    સિંહણ બચ્ચું
11)    સોરઠ રતનની ખાણ 12)    સોરઠ દેશ ન સંચર્યો
13)    ભા’ કુંભાજી – ગોંડલ 14)    ચારણી સાહિત્યમાં ઘોડાંનાં વિવિધ નામ
15)    બારાડી – લીલી નાઘેર પંથક 16)    ઘેડ પંથક
17)    સૌરાષ્‍ટ્રના પાંચરત્‍નો 18)    વિર ચાંપરાજ વાળા
19)    સિંહ ચાલીસા 20)    કાગવાણી
21)    જનની જણ તો ભક્ત જણ જે 22)    સૌરાષ્ટ્ર ની ઓળખ સમા લોકડાયરા
23)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી 24)    નાથા ભાભા મોઢવાડિયા
25)    વીર રામવાળા 26)    કાઠીયાવાડની કામિની
27)    કાઠીયાવાડી દુહા 28)    કાઠિઓએ કાઠીયાવાડ કીધો
29)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો 30)    આપણું સૌરાષ્ટ્ર
31)    શહીદો ને કોટી કોટી વંદન 32)    ગજબ હાથે ગુજારીને
33)    વીર માંગડા વાળો 34)    પાંચાળ પંથક
35)    મચ્છુકાંઠો 36)    ઓખામંડળ પરગણું
37)    ભાલબારું અને નળકાંઠો પંથક 38)    ઝાલાવાડ પરગણું
39)    છત્રીસ રાજપૂત શાખા અને તેના ગઢ 40)    સોન હલામણ
41)    ભોજા ભગત ના ચાબખા 42)    રૂપાળું ગામડું
43)    આહિરના એંધાણ 44)    કાઠીયાવાડી દુહા
45)    કસુંબો 46)    લોકસાહિત્ય
47)    રાજિયાના સોરઠા 48)    રંગ રાજપુતા
49)    સોરઠની સાખીઓ 50)    કાઠીયાવાડી દુહા
51)    નીડર ચારણનો દોહો 52)    ૧૪ વિદ્યા
53)    સોરઠ ના દુહા 54)    મચ્છુકાંઠો
55)    ક્ષત્રીયોની તલવાર નુ સાહિત્ય 56)    સોરઠદેશ સોહમણો
57)    દશાવતાર -દોહા 58)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે
59)    ગીર સાથે ગોઠડી 60)    મરદો મરવા તેગ ધરે
61)    મારા શાયર મેઘાણી 62)    ઊંચો ગઢ ગિરનાર
63)    દરબાર સાહેબશ્રી એભલ પટગીર 64)    ભલી કાઠીયાવાડ
65)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 66)    માણેસ, તું મરોય
67)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા 68)    કાઠીયાવાડનો ભવ્ય વારસો
69)    અમ દેશની એ આર્ય રમણી 70)    ઝૂલણા છંદ
71)    અમરલોકથી આવ્ય અમારા શાયર 72)    સત ધરમને શીલતા
73)    સૌરાષ્ટ્રની ૧૭૦ જેટલી ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાતિ 74)    સંત ને શૂરાના બેસણાં
75)    સૌરાષ્ટ્ર ધરા 76)    દેવાયત પંડિતની આગમવાણી
77)    ધન ધન કાઠીયાવાડ 78)    ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી
79)    મારો હેલો સાંભળો