સોરઠ ના દુહા

Sorath

સોરઠ દેશ સોહામણો ચંગા નર ને નાર્ય;
જાણે સ્વર્ગથી ઉતર્યા, દેવ દેવી અણસાર.

સોરઠ દેશ સોહામણો, મુજને જોયાના કોડ;
રત્નાકર સાગર ઘૂઘવે, ત્યાં રાજ કરે રણછોડ..

સોરઠ ધરા ન સંચર્યો,ન ચઢ્યો ગઢ ગિરનાર,
ન નાયો દામો રેવતી, એનો એળે ગયો અવતાર.

વન આંબાસર કોયલું , ડગ ડગ પાણીડાં ઘટ ,
નકળંક કેસર નીપજે , અમારો સરવો દેશ સોરઠ .

અમારી ધરતી સોરઠ દેશની ઊંચો ગઢ ગિરનાર,
સાવજડાં સેંજળ પીએ, એનાં નમણાં નરને નાર.

સોરઠ મીઠી રાગણી, રાગ મીઠો મલ્હાર,
રણમાં મીઠી વીરડી, જંગ મીઠી તલવાર.

સંચરી સોરઠ દેશ,જે નહી જુનાગઢ ગયો,
લીધો ન તેણે લેશ,સાર્થક ભવ સંસાર માં.

ધન્ય ધારા સોરઠ આપણી…

Posted in દુહા-છંદ Tagged with: , , ,

આ પણ વાંચો...

1)    પાળીયા બોલે છે 2)    સૂર્ય પૂજા – ભલે ઊગ્યા ભાણ
3)    કાઠીયાવાડી છે 4)    હોથલ પદમણી – કાઠીયાવાડી દુહા
5)    અષાઢી બીજ 6)    કાઠીયાવાડી દુહા
7)    સાચા સંતો માથે ભક્તિ કેરા મોલ 8)    ચારણી નિસાણી છંદ
9)    કળાવંત કુળવંત કાઠીયાણી 10)    સિંહણ બચ્ચું
11)    સોરઠ રતનની ખાણ 12)    સોરઠ દેશ ન સંચર્યો
13)    ભા’ કુંભાજી – ગોંડલ 14)    ચારણી સાહિત્યમાં ઘોડાંનાં વિવિધ નામ
15)    બારાડી – લીલી નાઘેર પંથક 16)    ઘેડ પંથક
17)    સૌરાષ્‍ટ્રના પાંચરત્‍નો 18)    વિર ચાંપરાજ વાળા
19)    સિંહ ચાલીસા 20)    કાગવાણી
21)    જનની જણ તો ભક્ત જણ જે 22)    સૌરાષ્ટ્ર ની ઓળખ સમા લોકડાયરા
23)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી 24)    નાથા ભાભા મોઢવાડિયા
25)    વીર રામવાળા 26)    કાઠીયાવાડની કામિની
27)    કાઠીયાવાડી દુહા 28)    કાઠિઓએ કાઠીયાવાડ કીધો
29)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો 30)    આપણું સૌરાષ્ટ્ર
31)    શહીદો ને કોટી કોટી વંદન 32)    ગજબ હાથે ગુજારીને
33)    વીર માંગડા વાળો 34)    પાંચાળ પંથક
35)    મચ્છુકાંઠો 36)    ઓખામંડળ પરગણું
37)    ભાલબારું અને નળકાંઠો પંથક 38)    ઝાલાવાડ પરગણું
39)    છત્રીસ રાજપૂત શાખા અને તેના ગઢ 40)    સોન હલામણ
41)    ભોજા ભગત ના ચાબખા 42)    રૂપાળું ગામડું
43)    કાઠીયાવાડી દુહા 44)    આહિરના એંધાણ
45)    કસુંબો 46)    લોકસાહિત્ય
47)    સોરઠની સાખીઓ 48)    કાઠીયાવાડી દુહા
49)    રાજિયાના સોરઠા 50)    રંગ રાજપુતા
51)    નીડર ચારણનો દોહો 52)    ૧૪ વિદ્યા
53)    સોરઠી દુહો 54)    મચ્છુકાંઠો
55)    ક્ષત્રીયોની તલવાર નુ સાહિત્ય 56)    સોરઠદેશ સોહમણો
57)    દશાવતાર -દોહા 58)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે
59)    ગીર સાથે ગોઠડી 60)    મરદો મરવા તેગ ધરે
61)    મારા શાયર મેઘાણી 62)    ઊંચો ગઢ ગિરનાર
63)    દરબાર સાહેબશ્રી એભલ પટગીર 64)    ભલી કાઠીયાવાડ
65)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 66)    માણેસ, તું મરોય
67)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા 68)    કાઠીયાવાડનો ભવ્ય વારસો
69)    અમ દેશની એ આર્ય રમણી 70)    ઝૂલણા છંદ
71)    અમરલોકથી આવ્ય અમારા શાયર 72)    સત ધરમને શીલતા
73)    સૌરાષ્ટ્રની ૧૭૦ જેટલી ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાતિ 74)    સંત ને શૂરાના બેસણાં
75)    સૌરાષ્ટ્ર ધરા 76)    દેવાયત પંડિતની આગમવાણી
77)    ધન ધન કાઠીયાવાડ 78)    ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી
79)    મારો હેલો સાંભળો