Sea Shore Madhavpur Ghed
દુહા-છંદ સંતો અને સતીઓ

ભોજા ભગત ના ચાબખા

પદ ૧ લું. દેસિ સંતતણી લાવીરે, ભેળાં ફરે બાવો ને બાવી. – ટેક. મોટાં કપાળે ટિલાં કરે ને, વળી ટોપી પટકાવી; કંથો ને ખલતો માળા ગળામાં, કાને મુદ્રા લટકાવીરે. દેસિ. સંત સેવામાં સુખ ઘણુંને, કરે સેવા મન ભાવી; તન મન ધન સોંપો એ સંતને, પ્રીતિયો લગાવીરે. દેસિ. એવું ને એવું જ્ઞાન દિયે, બહુ હેતે બોલાવી; […]

Ozat River Sorath Saurashtra
ગીત-કવિતા-બાળગીતો-હાલરડાં દુહા-છંદ શહેરો અને ગામડાઓ

રૂપાળું ગામડું

સોરઠી ગામઠી ગઝલ (અછાંદસ) બેહૂદુ લાગે તો માફી જરા લખણ આ ગામડિયું સે, આંગળિયુંથી દાઇરભાત ખાતા લાગે જણ ઉતાવળિયું સે; ગૅસસ્ટવના ગતકડાંમાં ઇ ન પડે લોકઉજળા, પકાવવા અન્ન ઈમના સૂલે બરતણ બાવળિયું સે; કઠણ કરથી સાંદેણા સરિખો રોટલો ચડે સૂલે, હરૂભરૂ જોઈ સે તગતગ દાંત કાઢતી તાવડિયું સે; હૌના દલડાં જાણે કે સિમસિમ ખુલત ખજાના, […]

દુહા-છંદ

આહિરના એંધાણ

“જાજા વેરી જોઈ ને કોઈ દી હૈયા માં ન પામે હાર, લડવા માં પાછા ના હટે ઈ છે આહિર ના એંધાણ. દી ઊગે ને દાન દીયે ને તબકે ઘી ની ધાર, સૌ મેમાન ને સરખા ગણે ઈ છે આહિર ના એંધાણ. મુખ થી જુઠુ કોઈ દી બોલે નહી ને નીરખે નહી પર નાર, આતો રાજા […]

Barot Vahi of Khengar Jadejas of Kachch
દુહા-છંદ

કસુંબો

ખરલમાં નાખો તો ખસરક ઘુટાક ગળણીમા નાખો તો ત્રબક ત્રબક બાપ પીએ તો બેટાને ચડે બેટો પીએ તો બાપને ચડે કીડી પીએ તો હાથી થી લડે તલનો ત્રીજો ભાગ રાઇ ના દાણા જેટલો હેઠો પડે તો પ્રુથ્વી ફાડે સાત પાતાળ સોંસરવો શેષનાગને માથે જઇ ઠરે. The featured image was randomly selected. It is an unlikely […]

Ram Navmi
દુહા-છંદ

લોકસાહિત્ય

લોકસાહિત્ય કલ્પવૃક્ષ જેવું છે. કહેવાય છે કે કલ્પવૃક્ષ નીચે ઊભા રહીને જે માગીએ એ મળે, એમ લોકસાહિત્ય પાસે જે માગો એ મળે. એમાંથી અર્થસભર દુહા મળે. હૈયામાં સ્પંદનો પ્રગટાવતાં ગીતો મળે. બુદ્ધિચાતુર્ય વધારતાં ઊખાણાં મળે. કવિત્વ શક્તિ ખીલવતાં જોડકણાં મળે, માનવીની કોઠાસૂઝમાંથી પ્રગટેલી મોતીના દાણા જેવી કહેવતો અને કથાઓ મળે. જૂનાકાળે આજના જેવી શાળા, કૉલેજો […]

Girnar Mountain Junagadh
દુહા-છંદ ભજન-પ્રભાતિયા-પ્રાર્થના

રાજિયાના સોરઠા

ઉપજાવે અનુરાગ, કોયલ મન હર્ષિત કરે; કડવો લાગે કાગ, રસનાના ગુણ રાજિયા. નર તે ચતુર સુજાણ, સર અવસરચૂકે નહીં; અવસરના એંધાણ રહે ઘણા દિ’ રાજિયા. લાવર, તીતર, લાર, હર હોઇ દાકા કરે; સાવઝના શિકાર, રમવા મુશ્કેલ રાજિયા. સુધ હીણા સિરદાર, મતહીણા રાખે મિનખ; અસ આંદો અસવાર, રામ રૃખાલો રાજિયા. અર્થાત: મુરખ સરદાર જો બુધ્ધિ વિનાના […]

Ashok Shilalekh Junagadh
દુહા-છંદ

રંગ રાજપુતા

સિંધુ રાગ સોહામણા,શૂર મન હરખ ન માય, શિર પડે ધડ લડે, એના વધામણા વૈંકુઠ જાય. શિર પડે ધડ લડે,તુટે બખતરાં કોર, આભ ઊલટે ને ધરા પલટે,જબ છુટે જાલોર. રંગ રાજપુતા રંગ હે,રણમા ઝૂઝણહાર; મારણ મરણકે,કારણે ધર્યો ધરણ અવતાર. રણવાટ ચડે ઘમસાણ લડે,લડતા જ પડે નહી પીઠ દિખાવે; સિંહબાળ શૂરા,નરવિર પુરા,કરે શત્રુ ચુરા જડમુળ મિટાવે. The […]

Bhavnagar City
દુહા-છંદ

સોરઠની સાખીઓ

હે સોરઠ સુરો ના સરજીયો , ના ચઢ્યો ગઢ ગીરનાર, ના નાહ્યો ગંગા ગોમતી, એનો એળે ગયો અવતાર જી રે…. (૧) હે સોરઠ સિંગલ દેશનો, અને જાત તણી પરમાર, બેટી તો રાજા ઉમની , એને પરણ્યો રાય ખેંગાર જી રે ……..(૨) હે સોરઠ સિંગલ દ્વીપની , અને તપસી ઉભો દ્વાર, ભિક્ષા દિએ રાની સોરઠી, મારો […]

Royal Cars of Gondal State
દુહા-છંદ

કાઠીયાવાડી દુહા

દર ધરી તલવારમ કમર કટારમ, ધનુકર ધારમ ડંકારમ, બંદુક બહારમ મારામારમ હાહાકારમ હોકારમ, નર કંઇ નહારમ કરત પુકારમ મુખ ઉચ્ચારમ રામ નથી, વિધવા વરવાનુ રણ ચડવાનુ ન્યાં નામર્દોનુ કામ નથી.!!! The featured image was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.