લગ્નગીત

ભાદર ગાજે છે

આવી આવી ભાદરવાની રેલ કે ભાદર ગાજે છે એમાં મનુ તણાતો જાય કે ભાદર ગાજે છે નાખો નાખો કનુભાઈ દોર કે ભાદર ગાજે છે તાણો તાણો તો તૂટી જાય કે ભાદર ગાજે છે આવ્યું આવ્યું ભવાયાનું તેડું રે એમાં મનુને રમવા મેલોને એને નાકે ઓલી નથડી પહેરાવો રે પછી મનુને રમવા મેલોને એને ઘમઘમતો ઘાઘરો […]

લગ્નગીત

બેની મેલ્યા ઢીંગલા મેલ્યા પોતિયાં

બેની મેલ્યા ઢીંગલા મેલ્યા પોતિયાં, બેની મેલ્યો છે સૈયરુનો સાથ, મેલીને ચાલ્યા સાસરે. બેની મેં તમને મિલનબેન વારિયા, બેની ન રમજો માંડવા હેઠ, ધુતારો ધૂતી ગયો. એક આવ્યો’તો પરદેશી પોપટો, એક લાવ્યો’તો ચુંદડીનો ચુથો, ધુતારો ધૂતી ગયો.

લગ્નગીત

માયરામાં ચાલે મલપતા

કન્યા પધરામણી ઓઢી નવરંગ ચુંદડી પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર માયરામાં ચાલે મલપતા મલપતા મલપતા ઓઢી નવરંગ ચુંદડી પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર માયરામાં ચાલે મલપતા મલપતા મલપતા બેનીએ સાડી પહેરી છે સવા લાખની બેનીએ સેલું પહેર્યું છે સવા લાખનું તો ય બહેનીને પાનેતરનો શોખ પાનેતરનો શોખ માયરામાં ચાલે મલપતી મલપતી મલપતી ઓઢી […]

લગ્નગીત

પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે

પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે, પહેલે મંગળ ગાયોનાં દાન દેવાય રે, અગ્નિદેવીની સાક્ષીએ ફેરા ફરાય રે, સૌને હૈયે આનંદ અતિ ઉભરાય રે. બીજું બીજું મંગળિયું વરતાય રે, બીજે મંગળ રૂપાંનાં દાન દેવાય રે, માંડવડામાં મંગળગીતો ગવાય રે, શુભદિન આજે શુકનનો કહેવાય રે. અગ્નિદેવીની સાક્ષીએ ફેરા ફરાય રે સૌને હૈયે આનંદ અતિ ઊભરાય રે ત્રીજું ત્રીજું […]

લગ્નગીત

પાવલાંની પાશેર

પીઠી પાવલાંની પાશેર લાડકડાંને હળદી ચડે છે પાવલાંની પાશેર જીગરભાઈને પીઠી ચડે છે અડધાની અધશેર લાડકડાંને હળદી ચડે છે અડધાની અધશેર જીગરભાઈને પીઠી ચડે છે રૂપૈયાની શેર રે જીયાવરને હળદી ચડે છે રૂપૈયાની શેર રે જીયાવરને પીઠી ચડે છે આણી અમારે ઘેર રે જીયાવરને હળદી ચડે છે આણી અમારે ઘેર રે જીયાવરને પીઠી ચડે છે […]

લગ્નગીત

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે

સાંજી ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે પહેલી કંકોતરી સૂરત શે’ર મોકલાવો રે સવિતાબેન તમે વેગે વેલા આવો રે નાના મોટાને સાથે તેડી લાવો રે સવિતાબેન ચલાવે સુંદર મોટી ગાડી રે મોહન જમાઈને પાડાની અસવારી રે ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે બીજી કંકોતરી અમદાવાદ મોકલાવો રે […]

લગ્નગીત

ગણેશ પાટ બેસાડિયે

સાંજી ગણેશ પાટ બેસાડિયે વા’લા નીપજે પકવાન સગા સંબંધીને તેડિયે જો પૂજ્યા હોય મોરાર જેને તે આંગણ પીપળો તેનો ધન્ય ધન્ય અવતાર સાંજ સવારે પૂજીયે જો પૂજ્યા હોય મોરાર જેને તે આંગણ ગાવડી તેનો ધન્ય ધન્ય અવતાર સાંજ સવારે દોણું મળે જો પૂજ્યા હોય મોરાર જેને તે પેટે દીકરી તેનો ધન્ય થયો અવતાર સાચવેલ ધન […]

લગ્નગીત

ગણપતી પૂજા કોણે કરી

ગણપતી ઉપર ચોપડેલા સિંદુર, આજે ગણપતી પૂજા કોણે કરી? આવ્યા હતા અનિલભાઈના કુંવર, આજે ગણપતી પૂજા એણે કરી. આવ્યા હતા મહેશભાઈના ભત્રીજા, આજે ગણપતી પૂજા એણે કરી. આવ્યા હતા જયેશભાઈના ભાણેજ, આજે ગણપતી પૂજા એણે કરી. આવ્યા હતા પ્રવિણભાઈના વીરા, આજે ગણપતી પૂજા એણે કરી. ગણપતી ઉપર ચોપડેલા સિંદુર, આજે ગણપતી પૂજા કોણે કરી?

લગ્નગીત

ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે

ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે, અમે તેડી જાશું અમારે ઘેર. ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે. ભાભીના દાદા ઉભા ઉભા જોઈ રહ્યા રે, ભાભીના માતા કરે છે વિષાદ, ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે. ભાભીના કાકા ઉભા ઉભા જોઈ રહ્યા રે, ભાભીના કાકી કરે છે વિષાદ, ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે. ભાભીના મામા ઉભા ઉભા જોઈ રહ્યા […]

લગ્નગીત

કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ

સાંજી કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ મોરલિયો બેઠો રે ગઢને કાંગરે હોંશીલા વીરા કોયલને ઉડાડો રે આપણે દેશ કોડીલા વીરા કોયલને ઉડાડો રે આપણે દેશ કોયલ માંગે કડલાંની જોડ મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી કોયલને ઉડાડો આપણે દેશ મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી કોયલ માંગે ચૂડલાની જોડ મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી કોયલ માંગે ઝૂમખાની જોડ […]