પરથમ ગણેશ બેસાડો રે

પરથમ ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ દુંદાળા
ગણેશ દુંદાળા ને મોટી ફાંદાળા
ગણેશજી વરદાન દેજો રે મારા ગણેશ દુંદાળા

કૃષ્ણની જાને રૂડા ઘોડલા શણગારો
ઘોડલે પિત્તળિયાં પલાણ રે મારા ગણેશ દુંદાળા

કૃષ્ણની જાને રૂડા હાથીડા શણગારો
હાથીડે લાલ અંબાડી રે મારા ગણેશ દુંદાળા

કૃષ્ણની જાને રૂડા જાનીડા શણગારો
જાનડી લાલ ગુલાલ રે મારા ગણેશ દુંદાળા

કૃષ્ણની જાને રૂડા ધોરીડાં શણગારો
ધોરીડે બબ્બે રાશું રે મારા ગણેશ દુંદાળા

કૃષ્ણની જાને રૂડી વેલડિયું શણગારો
વેલડિયે દશ આંટા રે મારા ગણેશ દુંદાળા

વાવલિયા વાવ્યા ને મેહુલા ધડૂક્યા
રણ રે વગડામાં રથ થંભ્યા રે મારા ગણેશ દુંદાળા

તૂટ્યા તળાવ ને તૂટી પીંજણિયું
ધોરીડે તૂટી બેવડ રાશું રે મારા ગણેશ દુંદાળા

ઊઠો ગણેશ ને ઊઠો પરમેશ
તમે આવ્યે રંગ રહેશે રે મારા ગણેશ દુંદાળા

અમે રે દુંદાળા ને અમે રે ફાંદાળા
અમ આવ્યે તમે લાજો રે મારા ગણેશ દુંદાળા

અમારે જોશે સવા મણનો રે લાડુ
અમે આવ્યે વેવાઈ ભડકે રે મારા ગણેશ દુંદાળા

વીવા, અઘરણી ને જગવને જનોઈ
પરથમ ગણેશ બેસાડું રે મારા ગણેશ દુંદાળા

Posted in લગ્નગીત

આ પણ વાંચો...

1)    ભાદર ગાજે છે 2)    બેની મેલ્યા ઢીંગલા મેલ્યા પોતિયાં
3)    માયરામાં ચાલે મલપતા 4)    પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે
5)    પાવલાંની પાશેર 6)    ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
7)    ગણેશ પાટ બેસાડિયે 8)    ગણપતી પૂજા કોણે કરી
9)    ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે 10)    કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ
11)    કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે… 12)    એકડો આવડ્યો
13)    મોટા માંડવડા રોપાવો 14)    પીઠી ચોળો રે પીતરાણી
15)    મારી બેનીની વાત ન પૂછો 16)    નગર દરવાજે
17)    ધીમી ધીમી મોટર હાંકો 18)    ચાલોને આપણે ઘેર રે
19)    રાય કરમલડી રે 20)    દૂધે તે ભરી રે તળાવડી
21)    દાદા એને ડગલે ડગલે 22)    દરિયાના બેટમાં
23)    છોરો કે’દાડાનું ‘પૈણું પૈણું’ કરતો’તો 24)    ઢોલ ઢમક્યા ને
25)    કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી 26)    ઘરમાં નો’તી ખાંડ
27)    ગોર લટપટિયા 28)    પીઠી ચોળોને પંચકલ્યાણી
29)    કે’દુના કાલાંવાલાં 30)    કન્યા છે કાંઈ માણેકડું
31)    મારા નખના પરવાળા જેવી 32)    નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
33)    મોસાળા આવિયા 34)    લાડબાઈ કાગળ મોકલે
35)    લીલા માંડવા રોપાવો 36)    સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં
37)    હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા 38)    હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ
39)    કાળજા કેરો કટકો મારો