ગોપાલ મારો પારણીયે ઝુલે રે

Gujarati Bhajan, Prabhatiya, Gujarati Prarthnao

ગોપાલ મારો પારણીયે ઝુલે રે,
ઝુલાવે યશોદામૈયા ગોરી,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,

કાનુડાને પારણીયે ટહુકે છે કોયલ,
કાનુડાને પારણીયે બેઠા પોપટીયા,
કાનુડાને પારણીયે નાચે છે મોરલા,
કાનુડાને પારણીયે મોતીઓની માળા,
કાનુડાને પારણીયે હીરની છે દોરી,
ઝુલાવે રાધિકારાણી ગોરી રે,
કાનુડાને પારણીયે હીરની છે દોરી,
ઝુલાવે રાધિકારાણી ગોરી રે,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,

કાનુડા માટે સોનાના બજોઠ મંગાવો,
કાનુડા માટે ચાંદીની કૂંડીઓ મંગાવો,
કૂંડીમાં કેસુડાના જળ તો ભર્યા રે,
ગોપાલ મારો નાવણીયા કરે રે,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,

ઝુલાવે ગોકુળની ગોપીઓ રે,
કનુડાએ પહેર્યાં છે જરકસી જામા,
કનુડાએ પહેર્યું છે પીળુ પિતાંબર,
કાનુડાને માથે છે મોરપિચ્છ મુગટ,
કાનુડાને કાને હીરાના કુંડળ,
કાનુડાનેગળે છે નવલખો હાર,
કાનુડાને હાથે બાજુબંધ બેડિયા,
કાનુડાને કાંડે સોનાની પહોંચી,
કાનુડાનેઆંગળીએ હીરાના વેઢ છે,
કાનુડાને કેડે સોનાનો કંદોરો,
કાનુડાનેપગમા છે રુમઝુમતી ઝાઝરી,
ગોપાલ મારો શણગાર તો સજે રે,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,
ઝુલાવે યશોદામૈયા ગોરી,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,

કાનુડાને ભાવે છે માલપુડા, રબડી,
કાનુડાને ભાવે છે બરફી ને પેંડા,
કાનુડાને ભાવે છે મગજના લાડુ,
કાનુડાને ભાવે છે ચુરમાના લાડુ,
કાનુડાને ભાવે છે મીઠા મધુરા ઘેબર,
કાનુડુ મારો ભોજનિયા કરે રે,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,
ઝુલાવે રાધિકારાણી ગોરી,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,

કનુડા માટે લવીંગ સોપરી મંગાવો,
કનુડા માટે કેસર, ઈલાઈચી મંગાવો,
કનુડા માટે પાનાના બીડલા મંગાવો,
ગોપાલ મારો મુખવાસ તો આરોગે,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,
ઝુલાવે ગોકુળની ગોપીઓ રે,
ગોપાલ મારો પરણીયે ઝુલે રે,

Posted in ગીત-કવિતા-બાળગીતો-હાલરડાં Tagged with:

આ પણ વાંચો...

1)    આદર્શ માતા 2)    કવિતા -કવિ દાદ
3)    કાઠીયાવાડી છે 4)    ઊઠો
5)    ભોમિયા વિના મારે 6)    વિદાય
7)    ઝૂલો ઝૂલો પારણીયામાં લાલ છે 8)    સૂના સમદરની પાળે
9)    આરઝી હકૂમત 10)    ગોંડલનું રાજગીત
11)    ઉઘાડી રાખજો બારી 12)    દીકરો મારો લાડકવાયો
13)    સ્વતંત્રતાની મીઠાશ 14)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી
15)    મારે ઘેર આવજે બે’ની 16)    કોઈનો લાડકવાયો
17)    જય જય ગરવી ગુજરાત 18)    જાવ ! હજી ફાસ્ટફૂડ ખાવ
19)    ભાગું તો મારી ભોમકા લાજે 20)    કેસર કેરી
21)    મા મને કોઈ દી સાંભરે નઇ 22)    રૂપાળું ગામડું
23)    નદી રૂપાળી નખરાળી 24)    મારા કેસરભીના કંથ
25)    ગિરનાર સાદ પાડે 26)    મહાજાતિ ગુજરાતી
27)    વારતા રે વારતા 28)    કસુંબીનો રંગ
29)    નવ કહેજો! 30)    વીર જતીન્દ્રનાં સંભારણા
31)    બૂરા ક્યા? 32)    છેલ છબીલો ગુજરાતી
33)    છેલ્લી પ્રાર્થના 34)    યજ્ઞ-ધૂપ
35)    ભીરુ 36)    મોતનાં કંકુ-ઘોળણ
37)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 38)    ઝંખના
39)    કાલ જાગે 40)    કવિ તને કેમ ગમે
41)    હાલોને જાયેં સોનુંરે વીણવા 42)    ગામડાનો ગુણાકાર
43)    અમરલોકથી આવ્ય અમારા શાયર 44)    સૌરાષ્ટ્રની ૧૭૦ જેટલી ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાતિ
45)    ગાંધીને પગલે તું ચાલીશ ને ગુજરાત? 46)    રંગીલા રાજકોટ નું રંગીલું ગીત
47)    જનનીની જોડ સખી! 48)    અમે અમદાવાદી
49)    શિવાજીનું હાલરડું 50)    તમે મારાં દેવનાં દીધેલ છો
51)    સૌરાષ્ટ્રમાં ગવાતું એક હાલરડું 52)    હાં…હાં હાલાં -હાલરડું