ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે

સાંજી

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

પહેલી કંકોતરી સૂરત શે’ર મોકલાવો રે
સવિતાબેન તમે વેગે વેલા આવો રે
નાના મોટાને સાથે તેડી લાવો રે
સવિતાબેન ચલાવે સુંદર મોટી ગાડી રે
મોહન જમાઈને પાડાની અસવારી રે

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

બીજી કંકોતરી અમદાવાદ મોકલાવો રે
આનંદીકાકી તમે વેગે વેલા આવો રે
નાના મોટા સૌને સાથે તેડી લાવો રે
આનંદીકાકીને રેલગાડીની સવારી રે
કાકા સાઈકલ પેડલ મારતા આવે રે

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

ત્રીજી કંકોતરી મુંબઈ શે’ર મોકલાવો રે
મીઠીમાસી તમે વેગે વેલા આવો રે
નાના મોટા સંધાયને તેડી લાવો રે
મીઠીમાસીને વિમાનની સવારી રે
માસા કરે ઊંટીયાની અસવારી રે

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

ચોથી કંકોતરી સોનગઢ ગામ મોકલાવો રે
વેવાઈ-વેલા સૌ તમે વેગે વેલા આવો રે
કટમ્બ કબીલાને હારે તેડી લાવો રે
બાઈયું બેઠી ગાડે મલપતી આવે રે
મૂછાળા સૌ પાછળ દોડતા આવે રે

ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
ચારે કંકોતરી ચારે દિશ મોકલાવો રે

Posted in લગ્નગીત

આ પણ વાંચો...

1)    ભાદર ગાજે છે 2)    બેની મેલ્યા ઢીંગલા મેલ્યા પોતિયાં
3)    માયરામાં ચાલે મલપતા 4)    પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે
5)    પાવલાંની પાશેર 6)    ગણેશ પાટ બેસાડિયે
7)    ગણપતી પૂજા કોણે કરી 8)    ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે
9)    કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ 10)    કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે…
11)    એકડો આવડ્યો 12)    મોટા માંડવડા રોપાવો
13)    પીઠી ચોળો રે પીતરાણી 14)    મારી બેનીની વાત ન પૂછો
15)    નગર દરવાજે 16)    ધીમી ધીમી મોટર હાંકો
17)    ચાલોને આપણે ઘેર રે 18)    રાય કરમલડી રે
19)    દૂધે તે ભરી રે તળાવડી 20)    દાદા એને ડગલે ડગલે
21)    દરિયાના બેટમાં 22)    છોરો કે’દાડાનું ‘પૈણું પૈણું’ કરતો’તો
23)    ઢોલ ઢમક્યા ને 24)    કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી
25)    ઘરમાં નો’તી ખાંડ 26)    ગોર લટપટિયા
27)    પીઠી ચોળોને પંચકલ્યાણી 28)    કે’દુના કાલાંવાલાં
29)    કન્યા છે કાંઈ માણેકડું 30)    મારા નખના પરવાળા જેવી
31)    નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે 32)    મોસાળા આવિયા
33)    લાડબાઈ કાગળ મોકલે 34)    લીલા માંડવા રોપાવો
35)    સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં 36)    હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા
37)    હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ 38)    કાળજા કેરો કટકો મારો
39)    પરથમ ગણેશ બેસાડો રે