મનોરંજન

ખડખડાટ હાસ્ય જોક્સ

છગનને તેના વકીલનો ફોન આવ્યો કે તાત્કાલિક એક મિટીંગ કરવી પડશે. તેથી છગન સીધો વકીલની ઓફિસે ગયો.

“તમને પહેલા ખરાબ સમાચાર સાંભળવા છે કે આઘાતજનક?” વકીલે પૂછ્યુ.

“જો મને આ બે પૈકી જ પસંદગી કરવાની હયો, તો પહેલા ખરાબ સમાચાર સાંભળીશ.”

“તમારી પત્ની પાસે એવી તસ્વીર છે જેની લાખો રુપિયાની કિંમત છે..”

“શું આ ખરાબ સમાચાર છે?” છગન આશ્વર્યમાં મુકાઇ ગયો? “જો આ ખરાબ હોય તો આઘાતજનક સમાચાર સાંભળવાની મારી ઉત્સુકતા વધી ગઇ છે. .”

“આઘાતજનક સમાચાર એ છે કે તે ફોટો તમારો અને સેક્રેટરીનો છે..”