ગીત-કવિતા-બાળગીતો-હાલરડાં

કવિતા -કવિ દાદ

શિખરો જ્યાં સર કરો ,
ત્યાં કીર્તિ સ્તંભ ખોડી શકો .
પણ ગામને પાદર એક પાળિયો ,
એમને એમ ના ખોડી શકો .
ડરાવી ધમકાવી ઈન્સાનના ,
બે હાથને જોડવી શકો .
પણ ઓલા કેસરીના પંજાને ,
તમે એમ ના જોડવી શકો
કહે  દાદ  આભમાંથી  ખરે  ,
એને  છીપમાં  જીલી  શકો
પણ  ઓલ્યું  આંખમાંથી ખરે ,
એને એમ ના જીલી શકો .

– કવિ દાદ

Kavi Dad Bapu Photo Gallery

Save