Tag: જોક્સ

એક વ્યક્તિ તેના કુતરાને ડોક્ટર પાસે લઇ જાય છે, અને કહે છે: ”શું તમે મારા કુતરાની પૂછડી કાપી આપશો ?” ડોક્ટર તેનુ નિરિક્ષણ કરીને કહે છે: ”તેની પુંછડીમાં કોઇ ખામી નથી, શા માટે તમે કપાવવા ઇચ્છો છો ?” વ્યક્તિએ જવાબ