ચારણી નિસાણી છંદ

War Elephant

જે ગજરાજ ગરીઠ,સજહ જેહા રંગ કજ્જળ
અંગ પહાડ ઉતંગ સા ,સજીયા જંગ સબ્બળ
જાણ કે ભાદ્રવ જેહડા,બરસાળા બદ્દ્ળ
પંખી ઉડે બગ પંત્તસી,ઓપે દંત ઉજ્જળ
ચરય સિંદોરાં ચાચરા,ચમકંત ચળોવળ
જેહી વિધુત જાતસી,બિકસાત બળોવળ
રંગ રત્તા હિરયાળીયા,મેંડ પીત ત્રહું મળ
ખેમાર ગયંદ ખેંચિયા,કોદંડ તણી કળ

Posted in દુહા-છંદ Tagged with:

આ પણ વાંચો...

1)    પાળીયા બોલે છે 2)    સૂર્ય પૂજા – ભલે ઊગ્યા ભાણ
3)    કાઠીયાવાડી છે 4)    હોથલ પદમણી – કાઠીયાવાડી દુહા
5)    અષાઢી બીજ 6)    કાઠીયાવાડી દુહા
7)    સાચા સંતો માથે ભક્તિ કેરા મોલ 8)    કળાવંત કુળવંત કાઠીયાણી
9)    સિંહણ બચ્ચું 10)    સોરઠ રતનની ખાણ
11)    સોરઠ દેશ ન સંચર્યો 12)    ભા’ કુંભાજી – ગોંડલ
13)    ચારણી સાહિત્યમાં ઘોડાંનાં વિવિધ નામ 14)    બારાડી – લીલી નાઘેર પંથક
15)    ઘેડ પંથક 16)    સૌરાષ્‍ટ્રના પાંચરત્‍નો
17)    વિર ચાંપરાજ વાળા 18)    સિંહ ચાલીસા
19)    કાગવાણી 20)    જનની જણ તો ભક્ત જણ જે
21)    સૌરાષ્ટ્ર ની ઓળખ સમા લોકડાયરા 22)    ધન્ય હો ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી
23)    નાથા ભાભા મોઢવાડિયા 24)    વીર રામવાળા
25)    કાઠીયાવાડની કામિની 26)    કાઠીયાવાડી દુહા
27)    કાઠિઓએ કાઠીયાવાડ કીધો 28)    જવામર્દો મહેરો ની યશોગાથા -મણિયારો
29)    આપણું સૌરાષ્ટ્ર 30)    શહીદો ને કોટી કોટી વંદન
31)    ગજબ હાથે ગુજારીને 32)    વીર માંગડા વાળો
33)    પાંચાળ પંથક 34)    મચ્છુકાંઠો
35)    ઓખામંડળ પરગણું 36)    ભાલબારું અને નળકાંઠો પંથક
37)    ઝાલાવાડ પરગણું 38)    છત્રીસ રાજપૂત શાખા અને તેના ગઢ
39)    સોન હલામણ 40)    ભોજા ભગત ના ચાબખા
41)    રૂપાળું ગામડું 42)    કાઠીયાવાડી દુહા
43)    આહિરના એંધાણ 44)    કસુંબો
45)    લોકસાહિત્ય 46)    રંગ રાજપુતા
47)    સોરઠની સાખીઓ 48)    કાઠીયાવાડી દુહા
49)    રાજિયાના સોરઠા 50)    નીડર ચારણનો દોહો
51)    ૧૪ વિદ્યા 52)    સોરઠ ના દુહા
53)    સોરઠી દુહો 54)    મચ્છુકાંઠો
55)    ક્ષત્રીયોની તલવાર નુ સાહિત્ય 56)    સોરઠદેશ સોહમણો
57)    દશાવતાર -દોહા 58)    મરદ કસુંબલ રંગ ચડે
59)    ગીર સાથે ગોઠડી 60)    મરદો મરવા તેગ ધરે
61)    મારા શાયર મેઘાણી 62)    ઊંચો ગઢ ગિરનાર
63)    દરબાર સાહેબશ્રી એભલ પટગીર 64)    ભલી કાઠીયાવાડ
65)    તરુણોનું મનોરાજ્ય 66)    માણેસ, તું મરોય
67)    ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા 68)    કાઠીયાવાડનો ભવ્ય વારસો
69)    અમ દેશની એ આર્ય રમણી 70)    ઝૂલણા છંદ
71)    અમરલોકથી આવ્ય અમારા શાયર 72)    સત ધરમને શીલતા
73)    સૌરાષ્ટ્રની ૧૭૦ જેટલી ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાતિ 74)    સંત ને શૂરાના બેસણાં
75)    સૌરાષ્ટ્ર ધરા 76)    દેવાયત પંડિતની આગમવાણી
77)    ધન ધન કાઠીયાવાડ 78)    ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી
79)    મારો હેલો સાંભળો