મારી બેનીની વાત ન પૂછો

મારી બેનીની વાત ન પૂછો
મારી બેની બહુ શાણી રે

એના ગોરા મુખડા આગળ
ચંદરમા પણ કાળા રે

તારી બેનીની શું વાત કરું હું
કહેવામાં કંઈ માલ નથી
બાંધી મૂઠી લાખની વેવાણ
ખોલવામાં કંઈ સાર નથી

મારા વીરાની વાત ન પૂછો
મારો વીરો બહુ શાણો છે

ભણેલ ગણેલ ઠરેલ બેની
ઉજાળે ઘરનું નામ જી

તારી બેનીના ઉપલા માળે
નહિ અકલનું નામ જી

મારી બેનીની વાત ન પૂછો
મારો બેની બહુ શાણી છે

મારા વીરાની વાત ન પૂછો
મારો વીરો બહુ શાણો છે

મારા વીરાનો કંઠ બુલંદી
સૂણતાં ભાન ભૂલાવે જી

તારા વીરાનો સૂર સાંભળતા
ભેંસ ભડકીને ભાગે જી

મારા વીરાની વાત ન પૂછો
મારો વીરો બહુ શાણો રે

મારી બેનીની વાત ન પૂછો
મારો બેની બહુ શાણી રે

મારી બેનીના ફોટા જાણે
ગુલાબ કેરા ગોટા જી

તારી બેનીના ફોટા જાણે
ધુમાડાના ગોટા જી

મારી બેનીની વાત ન પૂછો
મારો બેની બહુ શાણી છે

મારા વીરાની વાત ન પૂછો
મારો વીરો બહુ શાણો રે

Posted in લગ્નગીત

આ પણ વાંચો...

1)    ભાદર ગાજે છે 2)    બેની મેલ્યા ઢીંગલા મેલ્યા પોતિયાં
3)    માયરામાં ચાલે મલપતા 4)    પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે
5)    પાવલાંની પાશેર 6)    ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
7)    ગણેશ પાટ બેસાડિયે 8)    ગણપતી પૂજા કોણે કરી
9)    ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે 10)    કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ
11)    કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે… 12)    એકડો આવડ્યો
13)    મોટા માંડવડા રોપાવો 14)    પીઠી ચોળો રે પીતરાણી
15)    નગર દરવાજે 16)    ધીમી ધીમી મોટર હાંકો
17)    ચાલોને આપણે ઘેર રે 18)    રાય કરમલડી રે
19)    દૂધે તે ભરી રે તળાવડી 20)    દાદા એને ડગલે ડગલે
21)    દરિયાના બેટમાં 22)    છોરો કે’દાડાનું ‘પૈણું પૈણું’ કરતો’તો
23)    ઢોલ ઢમક્યા ને 24)    કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી
25)    ઘરમાં નો’તી ખાંડ 26)    ગોર લટપટિયા
27)    પીઠી ચોળોને પંચકલ્યાણી 28)    કે’દુના કાલાંવાલાં
29)    કન્યા છે કાંઈ માણેકડું 30)    મારા નખના પરવાળા જેવી
31)    નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે 32)    મોસાળા આવિયા
33)    લાડબાઈ કાગળ મોકલે 34)    લીલા માંડવા રોપાવો
35)    સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં 36)    હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા
37)    હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ 38)    કાળજા કેરો કટકો મારો
39)    પરથમ ગણેશ બેસાડો રે