બેની મેલ્યા ઢીંગલા મેલ્યા પોતિયાં

બેની મેલ્યા ઢીંગલા મેલ્યા પોતિયાં,
બેની મેલ્યો છે સૈયરુનો સાથ,
મેલીને ચાલ્યા સાસરે.

બેની મેં તમને મિલનબેન વારિયા,
બેની ન રમજો માંડવા હેઠ,
ધુતારો ધૂતી ગયો.

એક આવ્યો’તો પરદેશી પોપટો,
એક લાવ્યો’તો ચુંદડીનો ચુથો,
ધુતારો ધૂતી ગયો.

Posted in લગ્નગીત

આ પણ વાંચો...

1)    ભાદર ગાજે છે 2)    માયરામાં ચાલે મલપતા
3)    પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે 4)    પાવલાંની પાશેર
5)    ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે 6)    ગણેશ પાટ બેસાડિયે
7)    ગણપતી પૂજા કોણે કરી 8)    ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે
9)    કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ 10)    કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે…
11)    એકડો આવડ્યો 12)    મોટા માંડવડા રોપાવો
13)    પીઠી ચોળો રે પીતરાણી 14)    મારી બેનીની વાત ન પૂછો
15)    નગર દરવાજે 16)    ધીમી ધીમી મોટર હાંકો
17)    ચાલોને આપણે ઘેર રે 18)    રાય કરમલડી રે
19)    દૂધે તે ભરી રે તળાવડી 20)    દાદા એને ડગલે ડગલે
21)    દરિયાના બેટમાં 22)    છોરો કે’દાડાનું ‘પૈણું પૈણું’ કરતો’તો
23)    ઢોલ ઢમક્યા ને 24)    કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી
25)    ઘરમાં નો’તી ખાંડ 26)    ગોર લટપટિયા
27)    પીઠી ચોળોને પંચકલ્યાણી 28)    કે’દુના કાલાંવાલાં
29)    કન્યા છે કાંઈ માણેકડું 30)    મારા નખના પરવાળા જેવી
31)    નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે 32)    મોસાળા આવિયા
33)    લાડબાઈ કાગળ મોકલે 34)    લીલા માંડવા રોપાવો
35)    સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં 36)    હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા
37)    હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ 38)    કાળજા કેરો કટકો મારો
39)    પરથમ ગણેશ બેસાડો રે